Logo Università degli Studi di Milano 
 
News  

Engelske ekkoer i Skandinavien: Synlige og usynlige anglicismer i dansk

flags dk-uk

Siden anden verdenskrig har engelsk været altdominerende over hele verden. Også dansk er blevet stærkt påvirket af det engelske sprog og den angloamerikanske tankegang – eller mindset, som mange nu foretrækker at sige. Vi har i Danmark dels ’lånt’ tusindvis af ord direkte fra engelsk, dels kopieret et utal af engelske vendinger og sammensætninger. Disse usynlige anglicismer dækker alle livets forhold – lige fra vores ’kernefamilie’ og ’flokimmunitet’ til frygten for ’et ræs mod bunden’ og håbet om at ’gøre verden til et bedre sted’. I sit foredrag vil Henrik Gottlieb komme ind på hvilke positive og negative konsekvenser disse engelske ekkoer har haft, og kan få, for dansk sprog og kultur. Henrik Gottlieb forsvarede i oktober 2021 på Københavns Universitet sin doktordisputats, ”Echoes of English”, om de mange former for engelskpåvirkning af dansk og andre sprog. Han er formand for det internationale ”Global Anglicism Database (GLAD) network”, en kreds af sprogforskere der indsamler anglicismer fra 20 sprog verden over. Det danske bidrag til databasen (tilgængelig på nettet) omfatter over 14.000 anglicismer – en stadig mere afgørende del af det danske sprog.

24.10.2022, h. 12:30, aula A4 - Piazza S. Alessandro 1 - Milano

20 October 2022
Back to top